Đà điểu thương phẩm tại Trang Trại Trung Kiên

 

da-dieu-thuong-pham1

                            Đà điểu thương phẩm tại trang trại Trung Kiên

da-dieu-thuong-pham2

            Đà điểu thương phẩm chất lượng cao

da-dieu-thuong-pham

Đà điểu thương phẩm khối lượng 115-125 kg

đa-ddieur-xuất-truong

              Di chuyển đà điểu thương phẩm tại trang trại Trung Kiên

Để biết chi tiết về:

Hoặc liên hệ trực tiếp.

Hotline: Mr Kiều – 0916.540.198