Đà Điểu Việt Nam

Uncategorized

Giới thiệu về chăn nuôi đà điểu

  Đà điểu chắc chắn là con chim còn sống lớn nhất thế giới. con đực trưởng thành đứng cao 2,4 m và có thể nặng [...]

Trang trại Trung Kiên chuyên thu mua đà điểu thương phẩm giá cao nhất

Đà điểu giống
Trang trại đà điểu Trung Kiên đang có nhu cầu thu mua số lượng rất lớn về đà điểu thương phẩm với giá cao nhất. Mọi [...]