Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đà điểu nuôi tại Việt Nam

Theo bảng kinh tế kĩ thuật chăn nuôi đà điểu, từ khi sơ sinh tới trưởng thành  là loại tiêu tốn thức ăn ít nhất so với lợn và bò.

1. Chăm sóc và nuôi dưỡng: sơ sinh – 2 tháng tuổi

Bạn có thể xem chi tiết đà điểu giống: Tại đây

đà điểu sơ sinh

Đà điểu sơ sinh tại trang trại Trung Kiên

– Trọng lượng sơ sinh: 0,8 – 1,0 kg/con

– Tỷ lệ sống sót: 78% – 85 %

– Trọng lượng cuối giai đoạn: 20 – 22 kg/con

– Mức thức ăn/kg tăng trọng: Tinh: 1,86 kg Xanh: 2,28 kg
2. Chăm sóc đà điều con 3-6 tháng tuổi

Đảm bảo yêu cầu về chuồng trại cho Đà Điểu phát triển

Đà điểu từ 3-6 tháng tuổi

– Khả năng nuôi sống: 92%- 95 %

– Trọng lượng cuối giai đoạn: 50 – 53 kg/con

– Mức thức ăn/kg tăng trọng: Tinh: 2,99 kg Xanh: 4,1 – 4,3 kg
3. Chăm sóc đà điểu  6-12 tháng tuổi (Đà điểu thương phẩm)

đà điểu thương phẩm

Đà điểu 11 tháng tuổi tại trang trại Trung Kiên

– Khả năng nuôi sống: 96% – 98 %

– Trọng lượng cơ thể Trống: 106 – 110 kg/con Mái: 89 – 95 kg/con

– Mức thức ăn/kg tăng trọng: Tinh: 5,4 – 5,5 kg Xanh: 4,3 – 4,5 kg
(Nên nuôi thịt giết mổ lúc 10-12 tháng tuổi)

4. Chăm sóc nuôi dưỡng giai đoạn, nuôi dò, hậu bị: 12-24 tháng tuổi

da-dieu-thuong-pham1

– Khả năng sống sót: 97% – 98 %

– Khả năng chọn lọc lên đẻ: 81 – 85%

– Trọng lượng cơ thể Trống: 126 – 140 kg/con Mái: 95 – 115 kg/con

– Mức thức ăn: Tinh: 1,4- 1,5 kg/con/ngày Xanh: 1,2 – 1,5 kg/con/ngày

5. Giai đoạn sinh sản

– Tuổi thành thục sinh sản (đà điểu úc) Con trống > 31 tháng Con mái > 23 tháng – Tỷ lệ nuôi sống: 97-98 %

– Khả năng ghép trống mái: Từ 1/2 đến 1/3

– Khối lượng thức ăn: Tinh: 1,6 – 1,7 kg/con/ngày
Xanh: thả tự do ngoài đồng cỏ

– Số lượng trứng/mái:

+ Năm đẻ thứ 1: 12 – 15 trứng

+ Năm đẻ thứ 2: 26- 30 trứng

+ Năm đẻ thứ 3: 42 – 43 trứng

+ Năm đẻ thứ tư: 45 – 47 trứng
– Trọng lượng thức ăn tinh  /trứng giống (8 tháng đẻ) mùa sinh sản của đà điểu.

+ Năm đẻ thứ 01: 20,5 kg/trứng

+ Năm đẻ thứ 02: 10 – 13,5 kg/trứng

– Phôi đạt: 60 – 80% – Khả năng nở trên phôi: 71 – 76%

– Thành công ấp nở/trứng ấp: 50% – 51,4%

Để biết chi tiết về Trứng đà điểu, đà điểu giống, đà điểu thương phẩm,. Bạn có thể tham khảo tại địa chỉ: dadieuvietnam.com

Hoặc liên hệ trực tiếp.

Hotline: Mr Đới  – 0976.783.222

                 Mr Tồn – 09.69.59.39.92

Rate this post