Đà Điểu Việt Nam

Thế mạnh của Trung Kiên

Giới thiệu về Đà Điểu Châu Phi tại trang trại Trung Kiên

Ở nước ta chăn nuôi đà điểu được khởi đầu từ Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thuộc viện chăn nuôi.  Trang [...]