ÁP DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO CHĂN NUÔI ĐÀ ĐIỂU ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

Với sự hỗ trợ kinh phí sự nghiệp khoa học trung ương để triển khai dự án trong thời gian 3,5 năm, Trang trại đà điểu Trung Kiên đã tạo ra mô hình chăn nuôi đà điểu sinh sản để chủ động sản xuất con giống chất lượng cao cho khu vực. Đồng thời có cơ sở để nhân rộng mô hình ra các huyện trong tỉnh cũng như các huyện tỉnh lân cận, tạo ra  các mô hình nuôi đà điểu thịt phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội trong vùng, khai thác các nguồn thức ăn tinh, xanh dồi dào sẵn có, giảm giá thành sản phẩm đem lại hiệu quả kinh tế; góp phần thúc đẩy chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi ở khu vực nông thôn miền núi.

Việc chuyển giao kỹ thuật xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế phát triển chăn nuôi đà điểu tại Hải Dương, đem lại thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần phát triển chăn nuôi đà điểu bền vững và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường; là cơ sở để hình thành vùng chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa. Mô hình có khả năng phát triển và nhân rộng ra sản xuất đại trà.

Rate this post